fotoverslagje workshop De Zwarte Lichten

Workshop door Luc Helderweirdt op zondag 19 februari 2017, de dag dat hij Mercurius transit op zijn Zwarte Maan had staan, hoezo een lezing daarover? :-)

Luc is er op tijd bij om alles goed te installeren.

Karen, Mignon en Beatrice doen een poging om Luc EN de eerste slide op de foto te krijgen, maar dat lukte niet.

Dit was die eerste slide:

Dan druppelen de eerste mensen binnen.

De volgende keer zullen we ook eens wat hartige koekjes neerleggen ipv alleen zoete:-) (En op de foto: Ineke van de Sallandgroep).

nog lekker verkouden:-)

 

Dan begin ik maar eens Luc in te leiden waarbij ik zoals altijd de helft vergeet te zeggen.

Maar altijd beter dan keilange inleidingen toch?:-)

En dan begint Luc aan zijn sublieme workshop. L.A.B. schreef nog:

Dank je wel voor het organiseren van de inspirerende workshop van vanmiddag!

Dan komen hier wat slides die Luc gebruikt heeft:

GESCHIEDENIS

®   De Zwarte Lichten komen niet voor in de duizenden jaren astrologie in de Babylonische -, Griekse -, Indiase- of Westerse cultuur.

®   Jean Carteret (Charleville 27-3-1906 – Parijs 27-6-1980) bracht de Zwarte Lichten naar voren.

®   Basisprincipes van Don Néroman uit de jaren dertig van de 20ste eeuw werden verder uitgewerkt en kenden een doorbraak in Parijs in de jaren 60. (Don Néroman = Pierre Rougié 1884 – 1953)

®   Deze doorbraak sluit goed aan bij de Uranus – Pluto conjunctie in de jaren zestig. Deze conjunctie staat voor een totale revolutie van geest en maatschappij. De Zwarte Lichten theorie kunnen we een radicale breuk noemen met de gangbare Westerse astrologie, omdat niet de planeten, maar vooral de abstracte punten de Zwarte Maan, Priapus, Zwarte Zon en Diamant evenals de Noord – en Zuidknoop centraal staan.

®   Toen Pluto vanaf 1995 in Boogschutter ging lopen, namen de Klassieke Astrologie, de Zwarte Lichten Astrologie en later ook de Vedische Astrologie geleidelijk hun plaats in naast de Psychologische Astrologie, die sinds de jaren zestig van de vorige eeuw de dominante stroming was geworden.

 • DE ZWARTE MAAN

 

 • Weigering van de Maan om nog langer rond de Aarde te draaien; wil voor zichzelf te beginnen. Een magisch zwaartepunt van waaruit je keuzes lijkt te maken, een scherpe keuze tussen ja en nee.
 • Kanaal gevormd door de ongecorrigeerde Zwarte Maan en de gecorrigeerde Zwarte Maan. Breedte van het kanaal varieert van 3’ tot 12° 30’.
 • Omlooptijd: 8 jaar 10 maanden.
 • Je Zwarte Maan is een soort loep waarmee je de dingen haarscherp ziet in het veld waar de Zwarte Maan staat. Je ziet wat er ontbreekt, wat er teveel is, hoe het gestructureerd en gesitueerd is. Het is een vorm van ervaren en waarnemen van bij de geboorte en met je hele wezen. Je bent briljant, op het intuïtieve af op dit gebied, zodat je iemand anders die dit niet ziet als onwetend verslijt. Je wordt een bedreiging voor de ander. In het gebied van de Zwarte Maan ervaar je een gevoel van onbehagen – mogelijke kwetsuren – ongemak – trauma’s.
 • De kernkwaliteit van je Zwarte Maan wordt geweigerd door je omgeving,maar wordt niet geconditioneerd door die omgeving en cultuur.
 • Staat ten dienste van de Noordelijke Maansknoop.
 • Intuïtie, een aanvoelen zonder dat er een tastbaar bewijs is.
 • Healerskwaliteit vanuit je essentie.
 •  
  • PRIAPUS

   

  • Kanaal met dezelfde breedte als de Zwarte Maan. Staat opposiet t.o.v. de Zwarte Maan – kanaal.
  • Dit werkt als het Zwarte Maan kanaal gesloten is. Na de weigering zoek je naar een ander gedrag, want je wilt erbij horen. Dit gedrag is een door jouw omgeving gewenst gedrag om er weer bij te mogen horen. Gevolg: je verliest je eigenheid! Aangeleerd fakegedrag door je omgeving en cultuur. Aanpassing aan het culturele systeem. Onze hersenen worden geconditioneerd door sociale normen, de geschreven en ongeschreven regels van de maatschappij, kennis: feitenmateriaal (opgeslagen in de linker hersenhelft).
  • Doel: andere bronnen aanboren, nieuwe zaken leren zoals handigheden om erbij te horen of aanvaard te worden. Je geeft steeds de gewenste reactie op de ander of op een situatie. Dit wordt veelvuldig herhaald.
  • Priapus geeft het ego een schijngevoel van veiligheid Þ scheppen van een houvast.
  • Kenmerken Priapus – persoonlijkheid: uitbundig, snel reagerend, groot vermogen tot aanpassing. De angst is de drijfveer achter zijn optreden.
  • Spiritueel noemen we Priapus de luie zetel.

  • AS – WERKING

   

  §Zwarte Maan - zone: werkt in de vroege jeugd, maar sluit zich meestal tussen 0 en 6 jaar. Hier wordt een soort pijn ervaren: dit laat ik niet meer zien. De kernkwaliteit wordt niet erkend of aanvaard door je omgeving.

  • Er moet een bewuste inspanning gedaan worden om je kernkwaliteit terug te kunnen gebruiken. Dit kan door de bewustzijnsroute over de as Zwarte Zon – Diamant af te leggen. Dit gebeurt meestal in   de tweede levenshelft. Jouw zuivere kwaliteit mag gedeeld worden met de buitenwereld. Je kunt dan dit vermogen gebruiken op een manier waardoor weigering door anderen niet meer optreedt. Je Zwarte Maan functioneert dan samen met de opgedane levenservaringen.
  • Priapus- zone: is herkenbaar in het dagelijkse leven in de routinezaken, telkens opnieuw de gewenste reactie geven.

  Het monotone werk dat er in de wereld is uitvoeren. Het is een schijngedrag niet gemotiveerd van uit je innerlijke kern.

  Een extreme vorm van Priapus: slijmen.

   

   
     

  DE SOLAIRE AS: DE ZWARTE ZON – DIAMANT

  • DE ZWARTE ZON
   • Punt waar de Zon het verst van de Aarde staat.
   • De Zon staat hier niet meer centraal. Ze maakt deel uit van het Geheel / Universum.
   • Snelheid: zeer traag 110 000 jaar – 20’ per eeuw.
   • Continu proces:        -   onbevangen opgaan in de omgeving

  -   geen conditionering, er is openheid, je mag alles zelf uitzoeken.

  • Het huis van de Zwarte Zon is de oefenweide waar niemand je lastig valt met (opvoedkundige) beperkingen, hier kun je niet geraakt worden door de culturele normen. Je kunt ze wel ontkennen maar dan heeft dat evenmin negatieve gevolgen. In alle astrologische huizen raakt de cultuur je met zijn normen, maar in het huis waar de Zwarte Zon staat, gebeurt dat niet.

  Hier kan zich een mentor of gids aandienen, meestal oudere personen.

  • Ervaring: je bent hier deel van het geheel. Hier treedt verwondering op. Je bent hier op zoek naar de Bron. Hier laat je het ‘ik’ los.
  • De Zwarte Zon wordt gekoppeld aan Neptunus: het vervagen van het ‘ik’.
  • Valkuil: verantwoordelijkheid te veel uit handen geven en te veel blindelings vertrouwen op anderen.

  • De Zwarte Zon geeft aan waar jij je goddelijk vertrouwen altijd behoudt. Je kunt daarin niet geconditioneerd worden zoals bv. met Priapus wel het geval is, omdat hier je beschermengel staat. Hij Iaat je begaan maar grijpt wel in als er werkelijk gevaar dreigt.
  • De huispositie en conjuncties van de Zwarte Zon geven een kosmische energie die altijd werkt. Er is geen trauma aan verbonden.
  • De Zwarte Zon is een spirituele kwaliteit en kosmische intuïtie die echter geen thema vormen voor de spirituele groei. Het is er gewoon en heeft geen manifestatiedrang. Zij heeft geen behoefte om zich te laten gelden.
  • In de Zwarte Zon is men volledig vrij, maar er is geen actie, referentiekader noch koers zoals bij de Zwarte Maan of de Maansknopen wel het geval is.
  • De intuïtie van de Zwarte Zon is voor de mens zo vanzelfsprekend dat men het niet eens kan uitleggen. Men voelt ook geen enkele behoefte om het uit te leggen aan anderen of het met anderen te delen. Het bewustzijn is zo vanzelfsprekend dat jij je niet kunt voorstellen dat anderen het niet begrijpen zoals jij dat doet.
   
     
  In de Zwarte Zon mag je zelf de wereld ontdekken. Je bent hier open en onbevangen, de mogelijkheden zijn onbegrensd. Hier is pure onbevangenheid. Wat er ook gebeurt, je blijft toch vertrouwen hebben. Tijd speelt geen rol.

  • DE DIAMANT

   

  • Punt waar de Zon het dichtst van de Aarde staat.
  • Alle ervaringen van de Zwarte Zon vinden hier hun weerslag. Het besef dat ontstaat op het gebied van de Zwarte Zon, daalt in en wordt tot het bewustzijn op de Diamant als je hier voor kiest!
  • Bewustwording van onze meest eigen waarde, datgene wat ons dierbaar is en dat bepalend is voor de manier waarop we tot uitdrukking komen. De plaats van de Diamant geeft aan wat dit is: -      verbinding / contact – dienstbaarheid – spiritualiteit.
  • In het begin van je leven heeft het huis van de Diamant nog geen “bewustgeworden – ervaringen”.
  • Diamant + Zwarte Maan: vorm waardoor we tot onze meest eigen uitdrukking komen. Hier zijn we uniek!
  • De Diamant staat in Steenbok: het punt waar onze spiritualiteit zich het meest uitkristalliseert in de stoffelijke wereld.
  • De Diamant = de geheime ambitie van de Ziel.
  • Uranus correleert op speciale wijze met de Diamant.
  • Wanneer Uranus een dominante factor in de horoscoop is, of men heeft het teken Waterman sterk in de horoscoop staan, dan wordt de werking van de Diamant in hoge mate versterkt.
  • Reden: zonder de Uranische individualisering en het bijna dwangmatige streven naar vrijheid dat ermee gepaard gaat, is het moeilijk datgene uit onszelf te halen waarin we werkelijk uniek zijn. Uranus kan in die zin worden opgevat als een voorfase van de Diamant.

  AS – WERKING

   

 • Deze as staat symbool voor de levenservaringen die je voldoende hebt uitgekristalliseerd in jezelf. Deze ervaringen vanuit het vrije veld (het huis waar de Zwarte Zon staat) worden via een bewustzijnsinspanning omgezet naar de Diamant.
 • Als dit proces voldoende afronding heeft gehad, dan is de weigering van de Zwarte Maan voorbij. Geen tweede Progressieve Nieuwe Maan of transit Pluto vierkant Pluto nodig.
 • Op deze as is het werken geblazen: wat kan ik met de ervaringen vanuit het vrije veld? De Diamant is het resultaat van dit werken en geeft een ander inzicht betreffende het huis waar hij zich bevindt.
 • Er is geen recept voor deze bewustwordingsroute!
 •  
 • ZWARTE MAAN IN DE DIERENRIEMTEKENS

   

  • Zwarte maan in RAM:                         ‘Wees niet te impulsief’
  • Zwarte Maan in STIER:                      'Leer omgaan met het onverwachte'
  • Zwarte Maan in TWEELINGEN:       'Denken en voelen in evenwicht'
  • Zwarte Maan in KREEFT:                  'Leef in het hier en nu!'
  • Zwarte Maan in LEEUW:                    'Probeer niet te domineren'
  • Zwarte Maan in MAAGD:                   'Luister naar je innerlijke stem'
  • Zwarte Maan in WEEGSCHAAL:       'Maak duidelijke keuzes'
  • Zwarte Maan in SCHORPIOEN:        ‘Verruim je blikveld’
  • Zwarte Maan in BOOGSCHUTTER: 'Waardeer de doodgewone dingen'
  • Zwarte Maan in STEENBOK:             'Ambitie is niet alles'
  • Zwarte Maan in WATERMAN:             'Alles is relatief'
  • Zwarte Maan in VISSEN:                    'Respecteer je eigen grenzen'

   

   
     

  ZWARTE MAAN IN DE HUIZEN

   

  • Zwarte M. in huis 1:     ‘Hoe toon ik me echt aan de buitenwereld?’
  • Zwarte M. in huis 2:     ‘Hoe ga ik om met materie in overeenstemming met mijn waarden en normen?’
  • Zwarte M. in huis 3:     ‘Hoe communiceer ik vanuit essentie met de onmiddellijke omgeving?’
  • Zwarte M. in huis 4:     ‘Hoe creëer ik een thuis vanuit mijn innerlijk thuisgevoel?’
  • Zwarte M. in huis 5:     ‘Hoe kan ik echt leiding geven en ook de ander zichzelf laten zijn?’
  • Zwarte M. in huis 6:     ‘Hoe kan ik op een gezonde manier de dagelijkse realiteit beleven?’
  • Zwarte M. in huis 7:     ‘Hoe kan ik van uit essentie harmonie creëren in een relatie?’
  • Zwarte M. in huis 8:     ‘Hoe ga ik van uit essentie om met beproevingen en angsten?’
  • Zwarte M. in huis 9:     ‘Hoe kan ik vanuit essentie mijn levensvisie uitdragen?’
  • Zwarte M. in huis 10:  ‘Hoe kan ik vanuit essentie mijn autoriteit neerzetten in de mtsch.?’
  • Zwarte M. in huis 11:  ‘Hoe kan ik echt mezelf zijn in het groepsgebeuren?
  • Zwarte M. in huis 12:  ‘Hoe kan ik van uit essentie mijn spiritualiteit vorm geven?’

   

   
     
  WEES JEZELF,

  IN HET GEHEEL,

  IN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE,

  IN DIENSTBAARHEID NAAR DE MENSEN,

  MET AL JE GAVEN EN TALENTEN,

  OP WEG NAAR JE WARE ZIJN