John S. Dawson

Research about a.o. the French Revolution & the guillotine.

(English version below)

Op 3 oktober gaf de Britse astroloog John Dawson een lezing over gezellige onderwerpen zoals de horoscoop van de eerste guillotine, van de eerste atoombom, van de eerste gaskamer en dergelijke meer... de ascendant van deze lezing was 16+ graden Boogschutter, de descendant dus 16+ graden Tweelingen. (Zie horoscoop onderaan). De executie door middel van de guillotine werd bedacht door een arts, om meer humane manieren van executie te ontwikkelen..., want daarvoor was het een nog gruwelijker zaak. Saturnus stond op 24 graden Ram, vrijwel op cusp 8, opposoitie Jupiter toen het eerste gebruik van de guillotine plaats vond op woensdag 25 april 1792, om 15.48.40 uur lokale tijd in Parijs. Heer 8 was Mars, en die stond op 16.10 Maagd in 12. Wel retrograde, en dat betekent dat het niet zo'n clean-cut gebeuren was als men had verwacht bij die eerste guillotine-executie.

Het was Thomas Alfa Edison die het gebruik van de electrische stoel bedacht, toen Saturnus op 15.04 Maagd stond, Neptunus als heer 8 conjunct Pluto stond oppositie Mars, en Uranus, de planeet voor electriciteit op 23+ Weegschaal, oppositie de Saturnus-stand van de horoscoop van de guillotine.

(woensdag, 6 augustus 1890, ca 17.38 uur EDT, New York). 

Jaren later zou diezelfde datum, 6 augustus, het eerste gebruik van de atoombom brengen: Hiroshima, Japan, 6 augustus 1945, 8.16 uur JST. In die horoscoop staat Uranus op 16 graden Tweelingen conjunct Mars die heer 8 is, op 9+ Tweelingen.  Die 16e graad van de beweeglijke tekens, met name Tweelingen en Boogschutter, stond dus "toevallig" ook op de ascendant-descendant- as toen dit onderwerp aan ons gepresenteerd werd (merkte Ineke op).

En mij schoot te binnen dat dit wel heel dicht bij de knopen van Uranus zelf is, zie deze pagina voor meer over de knopen van Uranus. Als je het midpunt neemt van Mars en Uranus van de horoscoop van de atoombom op Hiroshima kom je op 12.30 -13 graden Tweelingen uit. En opeens vroeg ik me af, of het 9/11 gebeuren (de Twintowers) niet KARMA van de atoombom was voor Amerika.  Immers, hun ascendant is 13/14 Boogschutter en Pluto stond precies op die ascendant, oppositie Saturnus, en conjunct de Uranusknopen! bij de Twintowers-aanval door een vliegtuig op 9/11 oftewel 11 september 2001.

De horoscoop van de eerste dodelijke injectie als weer eens een ander middel voor executie, (12.16 pm CST, Huntsville, 7 dec. 1982, had overigens de IC-MC as op 16 graden Tweelingen/Boogschutter staan.

En de markies de Sade, die uitbundig schreef over sadistische praktijken, had Jupiter in 8 op 17 graden Tweelingen (publiceren) conjunct de Zon op 12 graden Tweelingen, dus ook in verbinding met de knopen van Uranus.

Tot slot kunnen we ons afvragen of het executeren door middel van het zwaard, een typische Uranus-in-Ram aangelegenheid is en of we moeten wachten tot Uranus in Stier komt voordat ISIS daarmee stopt.

 

English translation:

9/11: karma of the atombomb on Hiroshima?

October 3 British astrologer John Dawson gave a presentation in the Netherlands about his research into the horoscopes of the first guillotine, the first atombomb, the first use of the gaschamber, and such cosy subjects... the ascendant of this talk was 16+ Sagittarius, so the descendant was 16+ Gemini (see chart below). The execution by means of the guillotine was invented by a doctor, in order to develop more humane manners of execution..., for prior to that, executions were even more horrible. Saturn was on 24 Aries, conjunct the 8th house cusp, opposite Jupiter when the guillotine was used for the first time on wednesday April 25, 1792, at 15.48.40 LMT in Paris. The ruler of the 8th house was Mars, on 16.10 Virgo in 12. It was retrograde though, and it meant that it wasn't such a "clean-cut" occurrence as one had expected.

It was Thomas Alfa Edison who thought of the first use of the electrical chair, when Saturn was on 15.04 Virgo, and Neptune, ruling the 8th was conjunct Pluto opposite Mars. Uranus, the planet of electricity was on 23+ Libra, opposite the position of Saturn in the chart of the first use of the guillotine. (Wednesday, August 6, 1890, 17.38 EDT, New York). 

Years later, that same date, August 6, would bring the world the first use of the atombomb: Hiroshima, Japan, August 6,1945, 8.16 am JST. In this chart you will find Uranus positioned on 16 degrees of Gemini conjunct Mars ruling the 8th, at 9+ Gemini. And that 16th degree of the mutable signs, more specifically Gemini and Sagittarius, were "co-incidentally" the ascendant/descendant degrees when this subject was presented to us in the Netherlands. Then I thought all of a sudden that all of this is conjunct the nodes of Uranus itself! Taking the midpoint of Mars and Uranus of the chart of the atombomb on Hiroshima, we get 12.30-13 Gemini. And all of a sudden I wondered whether 9/11 (the twintowers) wasn't what one could call KARMA from the use of the atombomb for America. The ascendant of the chart for America is 13+ Sagittarius, and on 9/11 Pluto was conjunct it, opposite Saturn, and conjunct these nodes of Uranus!

Two more correlations: the chart of the first lethal injection as yet again another means for execition (12.16 pm CST, Huntsville, Dec 7. 1982), had 16 degrees of Gemini-Sagittarius exactly on the IC-MC axis. 

And the Marquis de Sade, who wrote extensively about sadism, was born with Jupiter in the 8th house on 17 degrees of Gemini, conjunct the Sun on 12 degrrees of Gemini, thus also connected to the nodes of Uranus. 

Finally we can ask ourselves whether executions by means of the sword is a typical Uranus-in-Aries occurrence and whether we have to wait for Uranus to enter Taurus for ISIS to stop those dreadful executions.